Arhiv prispevkov

Arhiv prispevkov

Začetek obnove pomožnega nogometnega igrišča Dobrava

Z današnjim dnem Zavod za šport pričenja s težko pričakovano investicijo Obnovo pomožnega nogometnega igrišča Dobrava. Obnova je zaupana izvajalcu GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjice in se bo izvedla v dveh fazah. Prva faza bo dokončana v letošnjem letu, druga pa...

Javno naročilo: obnova pomožnega nogometnega igrišča Dobrava

Naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS, št. 91/2015) vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila. Oddaja ponudb: 21.2.2017 do 12.00 ure....

BREZPLAČNA VADBA ZA SENIORJE V ŠPORTNI DVORANI

(projekt Gibanje za zdravo starost 2016/2017) Telesna aktivnost je ključnega pomena za ohranjanje kakovostnega in samostojnega življenja. Še posebej pa je pomembna za starejše, ki s pomočjo aktivnosti ohranjajo telesno gibljivost ter tako zmanjšujejo tveganja za...

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Datum: 03.10.2016 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo NAMERO O ODDAJI STVARNEGA...