Kdo smo

Kdo smo

Zavod za šport Slovenske Konjice vsebinsko, organizacijsko in strokovno povezuje vse pojavne oblike športa v občini. Poleg tega zagotavlja obratovanje in vzdrževanje športnih objektov v občini, skrbi za dvig športne ponudbe, sodeluje pri organizaciji in izvedbi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov in skrbi za sodelovanje z vrtci ter šolami pri zagotavljanju športne dejavnosti le teh.

ZZŠ vzdržuje več športnih objektov, in sicer ŠRC Park, ŠRC Dobrava, Atletski stadion in športno dvorano v Slovenskih Konjicah. Večina tekočih vzdrževalnih del izvaja v lastni režiji, pa tudi s pomočjo klubov in društev. Kar se ostalih športnih objektov v Občini Slovenske Konjice tiče, pomaga Zavod pri sofinanciranju  in  izvedbi  vzdrževalnih  del na igriščih, po potrebi jim dobavlja športne  rekvizite (mreže, gole, košarkarske table in drugo).

Zavod zagotavlja tudi prostorske in organizacijske pogoje za vadbo in izvedbo ligaških tekem in tekmovanj  klubom in društvom ter razdeli športnim društvom finančna sredstva preko Letnega programa športa. Aktivno se vključuje v organizacijo in pomoč pri organizaciji večjih športnih prireditev v občini. Klubom in društvom pomaga pri sofinanciranju programov izobraževanj strokovnega kadra.

Na področju šolskega športa soorganizira in tudi financira izvedbo medobčinskih šolskih tekmovanj (košarka, nogomet, kros, odbojka, atletika). Poleg tega sofinancira in soorganizira udeležbo na področnih, regijskih in državnih prvenstvih za osnovne šole in za šole s prilagojenim programom. Prav tako zagotavlja prostorske pogoje za izvedbo teh tekmovanj v športni dvorani, stadionu Dobrava in ŠRC Park, za vrtce, osnovne šole in gimnazijo Slovenske Konjice. V sodelovanju z Gimnazijo Slovenske Konjice se izvaja program športnega razreda, s katerim se najbolj perspektivnim športnikom omogoča dodatna jutranja vadbo pod nadzorom kondicijskega trenerja.

Dejavnosti Zavoda segajo tudi na področje računovodstva, saj je specializiran za opravljanje računovodskih storitev krajevnih skupnosti, zavodov, interesnih združenj in društev.

Aktualno

advertisement