Računovodenje za kmetije

V letu 2012 sprejeta novela Zakona o dohodnini določa nove pogoje, pod katerimi bodo morala kmetijska gospodinjstva voditi poslovne knjige z namenom ugotavljanja dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Poslovne knjige bodo morala voditi vsa kmetijska gospodarstva, katerih višina skupnih letnih dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti presega 7.500 EUR.

SRS določa način vodenja poslovnih knjig, tako vodenje po sistemu enostavnega kot dvostavnega knjigovodstva. Kmetijska gospodinjstva, ki postajajo zavezanci za poročanje so morala do 31.10.2012 izbrati ustrezen način vodenja poslovnih knjig. V letu 2012 je bil sprejet enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni načrt, ki upoštevata dopolnitve SRS 2006, ki se nanašajo na biološka sredstva in zagotavljata poenoteno knjiženje poslovnih dogodkov, povezanih z gospodarsko dejavnostjo na kmetijskem gospodinjstvu.

Aktualno

advertisement