Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018

 

Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljata

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018

 

Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežk e na področju športa v letu 2018 v naslednjih kategorijah:

  • najboljši športnik, športnica,
  • najboljši športni kolektiv,
  • posebni dosežki – za šport otrok in mladine,
  • perspektivni športniki (do 16. let),
  • najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev,
  • rekreativni dosežki.

 

Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2018.

Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate na povezavi Pravilnik za športna priznanja.

Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je sreda, 30. januar 2019. Pisne predloge pošljite na naslov:

 

Zavod za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice

ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.

 

Prireditev Športnik leta 2018 bo v torek, 05. 03. 2019, v Športni dvorani Slovenske Konjice.
 

Darko Ratajc

župan Občine Slovenske Konjice

 

Laura Krančan

direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice