Igrišča po krajevnih skupnostih

V občini Slovenske Konjice se nahaja preko 50 športnih objektov, nekateri izmed njih so:

LOKACIJA MERE IGRIŠČ m2
KONJIŠKA VAS 40×20 + košarka 900 Konjiška vas
ŽIČE 40×20 800 Žiče
LOČE TELOVADNICA 480 Loče
40×20 800
60×40 TRAVA 2400
DRAŽA VAS 40×20 800 Draža vas
TEPANJE 40×20 m 800 Tepanje
TELOVADNICA OŠ CCA. 15X8M 120
STADION 200M, 2 STEZI 400
ODBOJKA NA TARTANU 160
SP. GRUŠOVJE 40×20 m 800 Spodnje Grušovje
STRELIŠČE STRELIŠČE 167
KOŠARK. IGRIŠČE TONETA MELIVE KOŠARKA 450
POLENE 40×17 680 Polene
ŠPITALIČ 40×20 800 Špitalič
ZBELOVO 40×20 800 Zbelovo
odbojka na mivki 200
JERNEJ 40x20TELOVADNICA OŠ CCA. 15X8M 800120 jernej
BAZEN ZBELOVO BAZEN 312+200 bazen zbelovo
BAZEN SLOVENSKE KONJICE BAZEN 1000 Bazen Dobrava
ZEČE 40×20 800 Zeče
BALINIŠČE DRUŠTVA UPOKOJENCEV BALINIŠČE 28X8 225
BEZINA 40×20 800 P1030635
SOJEK, KAMNA GORA 40X20 800 Sojek
IGRIŠČE KAJUHOVA ULICA 42X15 630

Aktualno

advertisement