Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018

  Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljata Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018   Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežk e na področju športa v letu 2018 v naslednjih kategorijah: najboljši športnik, športnica, najboljši športni kolektiv, posebni dosežki – za šport otrok in mladine, perspektivni športniki (do 16. let), najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev, rekreativni dosežki.   Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2018. Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate na povezavi Pravilnik za športna priznanja. Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je sreda, 30. januar 2019. Pisne predloge pošljite na naslov:   Zavod za šport Slovenske Konjice Šolska ulica 3a 3210 Slovenske Konjice ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.   Prireditev Športnik leta 2018 bo v torek, 05. 03. 2019, v Športni dvorani Slovenske Konjice.   Darko Ratajc župan Občine Slovenske Konjice   Laura Krančan direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice         Deli s...

FOTOPOZIV! #ŠPORTVKONJICAH

12. 2018 je dan, ko bo Zavod za šport Slovenske Konjice obeležil 25 let delovanja. V vseh teh letih je zavod sodeloval pri marsikaterem športnem dogodku, skrbel za športne površine v občini Slovenske Konjice, nudil oporo športnim društvom in še in še. Prepričani smo, da se v vašem fotoarhivu skriva mnogo lepih spominov. Z namenom priprave stalne razstave #ŠPORTVKONJICAH vas prosimo, da prispevate s fotografijami iz treningov, tekem, dogodkov, izletov, urejanja, gradenj. Fotografije (s pripisom avtorja in opisom fotografije) nam lahko dostavite: – osebno na sedež Zavoda za šport Slovenske Konjice (za skeniranje), – po elektronski pošti na naslov laura.krancan@sport-konjice.si, – preko Facebooka na profil Zavod za šport Slovenske Konjice. Fotografije zbiramo do 02. 02. 2019. Hvala za vse, kar ste na področju športa prispevali v zadnjih 25 letih in hvala že vnaprej za fotografije.   Deli s...

Drsališče v sklopu Prazničnega decembra v Slovenskih Konjicah

Na Mestnem trgu pred Domom kulture bo tudi letos osrednje mesto v sklopu Prazničnega decembra našlo drsališče na prostem. Odprto bo od 5. 12. 2018 – 2. 1. 2019 in sicer od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro. Ob  sobotah, nedeljah in praznikih ter v času trajanja božično-novoletnih počitnic pa med 10. in 12. ter 14. in 20. uro. Vstop na drsališče bo brezplačen. Za nemoteno in prijetno delovanje drsališča bo skrbela ekipa Zavoda za šport Slovenske Konjice. Iskrena zahvala za možnost brezplačnega drsanja tako občanom kot turistom gre naslednjim podjetjem:   AVTOKLEPARSTVO ALEŠ SPEVAN s.p. AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o. AVTOVLEKA KUK d.o.o. BAUMULLER DRAVINJA, d.o.o. FIJAVŽ UROS TRANSPORT d.o.o. GPM MATIJA FIJAVŽ s.p. GRADNJE MARGUČ d.o.o. GRAND CORPORATION ZALOŽNIK d.o.o. – Zadruga Kmetič HANDLER d.o.o. – Central Caffe IMPOL d.o.o. INTERKOM CELJE d.o.o. – Kaferna ISOKON d.o.o. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE  d.o.o. SLOVENSKE KONJICE JK ČAKŠ d.o.o. KIMI d.o.o. KLEPARSTVO IN KROVSTVO MATIJA BOROVNIK s.p. KONITEX d.o.o. KOPLAST EKSTRUZIJA d.o.o. KOSTROJ – STROJEGRADNJA d.o.o MAROVT d.o.o. NOVA LJUBLJANSKA BANKA NOVICE d.o.o. OBČINA SLOVENSKE KONJICE PETLJA d.o.o. SPLOŠNA KNJIŽNICA SLOVENSKE KONJICE STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o. STUDIO B FRIZERSTVO IN KOZMETIKA BARBARA PODGRAJŠEK s.p. STUDIO FAKIN, ANDRAŽ KOROŠEC s.p. TOTI ŠTAJERCI IZTOK LESKOVAR s.p. ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU PETER SOVIČ s.p. ZAVAROVALNICA SAVA d.d. ZLATI GRIČ d.o.o.       HVALA in se srečamo na drsališču!       Deli s...

Fitnes v Športni dvorani Slovenske Konjice

Iščete primerno obliko rekreacije zase? Mogoče še nekaj dodatnega k aktivnostim, ki jih že izvajate? V Športni dvorani Slovenske Konjice je uporabnikom na voljo prenovljen fitnes. Fitnes je odprt od ponedeljka do petka. Delovni čas je vsak dan 07.00 – 15.00 ter 17.00 – 22.00.*   CENIK Mesečni vstop: 30€ Dvotedenski vstop: 22€   VEČ INFORMACIJ IN NAKUP VSTOPNICE Tajništvo Zavoda za šport Slovenske Konjice Šport bar Davorin Bauman: davorin.bauman@sport-konjice.si, 03 759 07 72   *Med 07.00 in 15.00 se uporabniki za uporabo fitnesa zglasijo v tajništvu Zavoda za šport Slovenske Konjice, med 17.00 in 22.00 pa v Šport baru. Deli s...

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska ulica 3a, Slovenske Konjice, objavlja naslednjo NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM S SKLENITVIJO NEPOSREDNE POGODBE  Predmet oddaje v najem: ŠOLSKA ULICA 3A, 3210 SLOVENSKE KONJICE – POSLOVNI PROSTOR Poslovni prostor št. 02, neto površine 64,5 m2, za pisarniško ali drugo mirno dejavnost, stoječ na zemljišču, parc.št.:1031/13, k.o. Slovenske Konjice. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec september 2018 znaša 5,0 EUR/m2, kar znaša 322,50 EUR/mesec. Dodatno se najemodajalcu plačujeta ogrevanje in električna energija. Za ogrevanje se plačuje pavšal v vrednosti 100 EUR/leto v enakih mesečnih obrokih. Cena je vezana na ceno energenta – zemeljski plin. Za električno energijo se plačuje račun distributerja za odjemno mesto – poslovni prostor.   Nepremičnina bo na podlagi neposredne pogodbe oddana v najem za določen čas in sicer za dobo 5 let. Postopek oddaje v najem: Z interesentom, ki bo ponudil izklicno ceno za najem, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu. V primeru, da bo več interesentov, bo sklenjena neposredna pogodba o najemu s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem. V primeru večih interesentov z enakimi ponudbami bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, navedene v nameri. Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem bo objavljena 20 dni. Vse zainteresirane vabimo, da pisno (obrazec) izkažejo interes za najem do poteka roka objave. Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, postopek oddaje ustavi do sklenitve pravnega posla. Kontaktna oseba: Laura Krančan, laura.krancan@sport-konjice.si Laura Krančan...

Gibanje za zdravo starost

  Od 15.11.2018 do 18.02.2019, bo ob četrtkih, ob 13.30, potekala brezplačna vadba za starejše v Športni dvorani Slovenske Konjice. Vadbo organizirajo: Zavod za šport Slovenske Konjice, Lambrechtov dom in James – Licence to teach. Deli s...