Športni objekti

ZZŠ vzdržuje več športnih objektov, in sicer:

  • ŠRC Park,
  • ŠRC Dobrava,
  • Atletski stadion in
  • športno dvorano v Slovenskih Konjicah.

Večina tekočih vzdrževalnih del izvaja v lastni režiji, pa tudi s pomočjo klubov in društev. Kar se ostalih športnih objektov v Občini Slovenske Konjice tiče, pomaga Zavod pri sofinanciranju  in  izvedbi  vzdrževalnih  del na igriščih, po potrebi jim dobavlja športne  rekvizite (mreže, gole, košarkarske table in drugo).

Aktualno

advertisement