1

#ŠPORTVKONJICAH

1
2

#ŠPORTVKONJICAH

2
previous arrow
next arrow

Poišči športno društvo, objekt ali površino
v občini Slovenske Konjice.

Preveri športno ponudbo
Zavoda za šport Slovenske Konjice.

Preveri druge dejavnosti
Zavoda za šport Slovenske Konjice.

#ŠPORTVKONJICAH

Športna aktivacija pozitivno vpliva na kakovost življenja tako posameznika kot lokalne skupnosti. Ključno je zavedanje, da šport krepi, zdravi in povezuje.

Šport se v naši lokalni skupnosti pojavlja v vseh oblikah; od neorganziranih do organiziranih vadb; od prostočasnih aktivnosti do treningov vrhunskih športnikov. Aktivni občani preko športne aktivacije skrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, zmanjšujemo vsakodnevni stres, krepimo sami sebe. Športna društva, zavod in drugi pravni subjekti skrbimo za kvalitetno vzdrževane športne površine, kakovostne športne programe in organiziramo športne dogodke. Vse to daje lokalni skupnosti dodaten utrip in dušo.

Naš strateški cilj je: Vsak občan povezan s športom. Ker je prav tako.

Laura Krančan, direktorica

ŠPORT V ŠTEVILKAH

29

športnih panog

70

registriranih športnih društev

135

športnih programov

29757

ur športnih programov

ZADNJE OBJAVE

DRUGI O NAS

Miloš Šporar

predsednik ŠD MIKI ŠPORT
Zelo smo zadovoljni s povezovalno energijo in suportom na vseh področjih, ki ga nudi društvom Zavod za šport. Veseli nas tudi, ker smo začeli skupaj pod vodstvom zavoda za šport razmišljati o dolgoročni strategiji razvoja športa, športnih panog ter o vlaganjih v nove oziroma obstoječe športne objekte v naši občini.

Ana Noner

KAŠ
Z Zavodom za šport Slovenske Konjice že več let uspešno sodelujemo preko Konjiške atletske šole kot tudi Konjiškega maratona. Veseli me, da imajo posluh za športnike in športna društva ter, da so vedno pripravljeni pomagati in stopiti nasproti.

Iva Polanec

SBK Rogla
Zavod za šport Slovenske Konjice je v delovanje našega kluba vpet že vrsto let. Dobro sodelovanje z zavodom ima velik pomen za sam klub in tudi za športnike v klubu, saj je njihova vsestranska pomoč za naše delovanje zelo pomembna.
has been added to the cart. View Cart