O zavodu

Zavod za šport Slovenske Konjice je ustanovljen za izvajanje nacionalnega programa športa, letnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in otroških igral v lasti Občine Slovenske Konjice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Slovenske Konjice.

Logo zavod za sport napis 150px

Vizitka

Naziv: ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE
Naslov: ŠOLSKA ULICA 3 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE
DDV ID: SI47605502
Matična številka: 5829321000
Šifra dejavnosti: 93.110 (Obratovanje športnih objektov)

E: info@sport-konjice.si
T: 03 759 07 70

Imenik zaposlenih

Direktorica
Laura Kuk, mag. posl. ved

Upravljanje športnih površin

Davorin Bauman

Drago Marguč

Milan Višnar

  • 03 759 07 70

Računovodstvo

Lea Leonarda Strnad

 

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o zavezancu

Naziv/firma: ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5829321000
Davčna številka: 47605502
Občina: Slovenske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice
Naslov: Šolska ulica 3 A, 3210 Slovenske Konjice
Uradni elektronski naslov: info@sport-konjice.si
Pravnoorganizacijska oblika: Javni zavod
Status: Aktiven
Datum vpisa v register zavezancev za informacije javnega značaja: 14.10.2014

Odgovorna oseba:
Laura Kuk, direktorica
Datum prve objave kataloga:
30. 9. 2019
Datum zadnje spremembe:
30. 9. 2019

Sedanje pravne podlage, na podlagi katerih je zavezanec vpisan v register

Pravna podlaga: Vrsta: 160 - Prva alineja prvega odstavka 3.b čl. ZDIJZ - druga oseba javnega prava
Datum vpisa: 14.10.2014
Prijavitelj: 5883814000 OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:Zavod za šport Slovenske Konjice je ustanovljen za izvajanje nacionalnega programa športa, letnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov, športnih igrišč in otroških igral v lasti Občine Slovenske Konjice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju Občine Slovenske Konjice.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotZavod za šport Slovenske Konjice nima ločenih organizacijskih enot.
Organigram organa
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacijLaura Krančan, direktorica

Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice

03 759 07 71, 041 931 940

laura.krancan@sport-konjice.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Državni predpisiZakon o zavodih

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o športu

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Zakon o javnih zbiranjih

Predpisi lokalnih skupnostiOdlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenske Konjice

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Slovenske Konjice

Predpisi EUPovezava na evropski register predpisov
Seznam predlogov predpisov/
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopihLetni program športa v občini Slovenske Konjice 2019
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov/
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja/
Seznam drugih zbirk podatkovSeznam zbirk
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentovŠportni ponudba v Slovenskih Konjicah

Športna društva

O zavodu

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
  1. Vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro osebno na sedežu zavoda na naslovu Šolska ulica 3a, 3210 Slovenske Konjice.
  2. Po elektronski pošti na uradni elektronski naslov zavoda (info@sport-konjice.si).
  3. Osebam s posebnimi potrebami nudimo možnost pretvorbe besedila v izključno tekstovno obliko.

Laura Krančan, direktorica

Celostna grafična podoba

has been added to the cart. View Cart