Druge dejavnosti

Izobraževanje

Pripravljamo in izvajamo izobraževanja s področja športa, mladine, socialne aktivacije. Na podlagi potreb skupine pripravimo modul izobraževanja, ki temelji na metodah neformalnega učenja. Izobraževalni moduli vključujejo delavnice, predavanja ter vključitev udeležencev v razne športne panoge. Za pripravo ponudbe in več informacij pišite na info@sport-konjice.si.

Oglaševanje

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Dejstvo je, da oglaševanje na športnih površina pritegne največ pozornosti. Ponujamo vam možnost oglaševanja z namenom promocije dejavnosti vašega podjetja na športnih površinah v občini Slovenske Konjice (Športna dvorana Slovenske Konjice, ŠRC Park in ŠRC Dobrava, …).
Letni zakup oglasne površine je edinstvena priložnost za promocijo vašega podjetja, storitev in izdelkov, hkrati pa daje vašemu podjetju pozitivno javno mnenje, saj preko vidnosti na športnih površinah izkazujete tudi podporo lokalnemu športu, pripadnost vašega podjetja lokalni skupnosti in družbeno odgovornost.

Računovodenje

Nudimo celovito računovodske storitve in svetovanje za društva, javne zavode in druge tipe organizacij. Specializirani smo za vodenje računovodstva za športna društva. Za pripravo ponudbe in več informacij o storitvah računovodenja pišite na info@sport-konjice.si.

Teambuilding

Za skupine/podjetja organiziramo teambuilding dogodke, ki imajo tako tekmovalno, kot tudi povezovalno noto znotraj skupine/podjetja. Naši animatorji poskrbijo za nepozaben dogodek, o katerem bodo udeleženi radi povedali naprej. Šport je prekrasna priložnost za druženje. Pri rekreativni obliki športa ni igralcev nikoli preveč. Več kot jih je, bolj zabavno je druženje, saj so pripravljeni rešiti marsikatero »žogo«, kar pa doprinese v ekipo dodaten zagon in energijo. Program športnega teambuildinga prilagodimo vašemu budgetu in velikosti skupine.

Urejanje športnih in rekreativnih površin

Nudimo celovito urejanje športnih in rekreativnih površin v občini Slovenske Konjice in okolici. Za pripravo ponudbe, več informacij ali svetovanje s področja urejanja športnih in rekreativnih površin pišite na info@sport-konjice.si.

has been added to the cart. View Cart