Svet Zavoda za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice
Komisija za imenovanje članov sveta Zavoda

Datum: 12.10.2016

Zadeva:   POZIV
Na podlagi sklepa sveta Zavoda za šport Slovenske Konjice vas POZIVAMO, da nam do 20. oktobra 2016 sporočite kandidate iz vrst športnih društev in ostalih uporabnikov v občini, ki so organizirani v društvo, za člana sveta Zavoda v mandatnem obdobju 2016 – 2020. Predloge sprejemamo po pošti na naslov Zavoda za šport Slovenske Konjice, s pripisom »Komisija za imenovanje članov sveta Zavoda«.

Predloge bo obravnavala tričlanska komisija, imenovana s strani sveta Zavoda za šport Slovenske Konjice. V svet Zavoda bosta na podlagi Pravil o imenovanju članov, po odločitvi komisije, imenovana dva predstavnika športnih društev in ostalih uporabnikov v občini Slovenske Konjice.

Na drugi strani je PREDLOG, ki ga morata predlagatelj in predlagani kandidat podpisati.

Elektronsko verzijo dokumenta za izpolnjevanje si lahko snamete na spletni strani Zavoda za šport Slovenske Konjice.
Povezava…

Komisija za imenovanje članov Sveta zavoda

pdf-icon