Občina Slovenske Konjice izvaja operacijo Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic, ki je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner:
Občina Slovenske Konjice
Projektni partnerji:
Zavod za šport Slovenske Konjice
Alenka Žakelj s.p.
Športno društvo Konjiški maraton

Operacija predvideva aktvnosti urejanja zelenih površin v urbanem območju, revitaclizacije zelenega urbanega mestnega parka, vzpodbujanja varovanja okolja ter trajnostnega turizma in zagotavljanja ustrezne infarstrukture za izvajanje prostočasnih športnih aktivnosti.

Načrtovane aktivnosti: preureditev prostora za otroke, postavitev rekreativne prostočasne opreme na prostem, organizacija in izvedba animacijskega rekreativnega dogodka, izvedba delavnic športnih dni, vzdrževanje zelenega urbanega parka ter informiranje in obveščanje o izvedeni operaciji.

Pričakovani neposredni rezultati: preurejen prostor za otroke, postavljen in urejen rekreativni prostor, izvedena otvoritvena prireditev, vključitev  športno – rekreativnega prireditvenega prostora v obstoječo prostočasno ponudbo občine in destinacije Rogla – Pohorje ter območja LAS OdPohorja do Bohorja.

Več informacij najdete tukaj.

https://www.eu-skladi.si/