Občina Slovenske Konjice,  Športna zveza občine Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljajo

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2020

Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežke na področju športa v letu 2020 v naslednjih kategorijah:

  • najboljši športnik, športnica,
  • najboljši športni kolektiv,
  • posebni dosežki – za šport otrok in mladine,
  • perspektivni športniki (do 16. let),
  • najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev,
  • rekreativni dosežki.

Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2020.

Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate tukaj.

Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je torek, 09. februar 2021. Predloge vnesite v obrazec (spodaj), dodajte potrebne priloge ter pošljite na naslov:

Zavod za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice

ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.

Glede izvedbe podelitve priznanj za uspehe dosežene na področju športa za leto 2020 vas bomo obvestili naknadno.