Drsališče na mestnem trgu

Drsališče na mestnem trgu

Tudi letos bomo drsali na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah. Otvoritev drsališča bo v soboto, 5. decembra 2015 ob 17:00 uri. S strani plesne šole Step by step bo poskrbljeno za zabavni program, s športno animacijo pa se bodo ukvarjali animatorji Alpske šole. Tudi cene ostajajo na ravni lanskega leta: vstopnina 1 EUR, najem drsalk 2 EUR. Da se bodo otroci lahko posladkali, pa bo poskrbela maskota Viki z viki kroglicami. Vabljeni, da se nam pridružite tudi VI. Drsališče bo odprto od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v  času trajanja božično-novoletnih počitnic pa med 10.00 in 12:00 ter 14.00 in 20.00 uro.   Deli s...
Predstavitev športov in športnih društev

Predstavitev športov in športnih društev

V četrtek, 24. septembra bomo organizirali predstavitev športov in športnih društev na Konjiškem. Namen prireditve je, da starši in otroci dobijo informacije o posameznem športu in načinu treninga na enem mestu. Na tak način se bodo lahko otroci lažje usmerili v določeno športno panogo in se vpisali v ustrezen klub oziroma društvo. Sodelovanje na prireditvi so potrdili: Karate društvo Loče Ženski košarkarski klub Konjice Miki šport Teniški klub Konjice Plezalni klub Slovenske Konjice Konjiška Atletska Šola Alpska šola ND Dravinja Twirling klub Slovenske Konjice Taekwondo klub Slovenske Konjice Plesno društvo step by step Boks klub Slovenske Konjice Strelsko društvo Slovenske Konjice Aikido klub Slovenske Konjice Vsak od klubov bo prikazal praktični prikaz treninga in športnih veščin, prav tako pa bodo organizirane info točke, kjer boste dobili informacije o urnikih treningov, vpisninah in ostalih pomembnih informacijah. četrtek, 24. september ob 15:00 uri Športna dvorana Slovenske Konjice Predvideno trajanje: 2 uri Vabljeni, da se predstavitve udeležite v čim večjem številu. VSTOP JE PROST!!!   Deli s...
Bazenske igre na Zbelovem

Bazenske igre na Zbelovem

KS Zbelovo vabi na tekmovanje v enostavnih in zabavnih bazenskih igrah. Sestava ekipe: -dva moška in dve ženski. Po tekmovanju sledi zabava s tamburaškim ansamblom Prava ekipa. Igre bodo potekale 22. avgusta ob 13:00 uri. Prijavite se lahko na telefonsko številko 040 710 040 (Aleš Senker) ali preko e-pošte ks.zbelovo@gmail.com. Prijazno vabljeni!!!     Deli s...
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa  iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2015

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa iz proračuna Občine Slovenske Konjice v letu 2015

V letošnjem letu je znaša višina namenskih sredstev 97.000 EUR, od tega za izvajanje programov športa in rekreacije 91.500,00 EUR in za vzdrževanje športnih objektov  5.500,00  EUR. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju. So registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu. Delujejo najmanj eno leto. Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, ki so predmet javnega razpisa. Če so izvajalci  športna društva, morajo imeti urejeno evidenco o članstvu. Izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine. Da imajo izpolnjene obveznosti po pogodbi za leto 2014. Izpolnjujejo druge pogoje določene v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v občini Slovenske Konjice. Če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, nosilci in izvajalci športne dejavnosti ne morejo pridobiti sredstev. Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do 4. maja 2015.  Kandidati prijavo  s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT, Šolska ulica 3/a, 3210 Slovenske Konjice. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ŠPORT 2015«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: JR – ŠPORT 2015 Merila 2015           Deli s...
Vabilo na prireditev Športnik leta 2014

Vabilo na prireditev Športnik leta 2014

V Športni dvorani Slovenske Konjice bomo v torek, 24.2.2015 ob 18:00 uri podelili naslednje nagrade in priznanja: 15x za perspektivne športnike, 30x za posebne dosežke na področju športa otrok in mladine, 6x za najuspešnejše in najzaslužnejše športne delavce ter jubileje, 7x za rekreativne dosežke, najboljšemu moškemu in ženskemu kolektivu, najboljši športnici in športniku leta 2014. Za popestritev bodo poskrbeli učenci glasbene šole Slovenske Konjice in plesne šole Step by step. Vljudno vabljeni in upamo, da se dobimo v čim večjem številu. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek Direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice Matej Šretl   Deli s...