Predmet razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v občini Slovenske Konjice v letu 2019.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva tukaj.

Rok: Kandidati svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih z vsemi potrebnimi prilogaminajkasneje do srede, 15. maja 2019.