Zavod za šport Slovenske Konjice pripravlja Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice. Slednja bo pripravljena v prvi polovici leta 2020.

Na povezavi najdete vprašalnik namenjen občanom in občankam Slovenskih Konjic. Služil bo kot osnova za pripravo Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

Poveza do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/236397.

Prosimo vas, da preko vprašalnika izrazite svoje mnenje, k sodelovanju povabite vaše sosede, prijatelje… HVALA!

#ŠPORTVKONJICAH 

Ekipa Zavoda za šport Slovenske Konjice