Občina Slovenske Konjice, Športna zveza občine Slovenske Konjice

in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljajo

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2019

Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežke na področju športa v letu 2019 v naslednjih kategorijah:

  • najboljši športnik, športnica,
  • najboljši športni kolektiv,
  • posebni dosežki – za šport otrok in mladine,
  • perspektivni športniki (do 16. let),
  • najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev,
  • rekreativni dosežki.

Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2019.

Rok za predložitev predlogov z utemeljitvijo je sreda, 29. januar 2020. Predloge vnesite v obrazec, dodajte potrebne priloge ter pošljite na naslov:

Zavod za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice

ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.

Prireditev za podelitev priznanj za uspehe dosežene na področju športa za leto 2019 bo v torek, 10. 03. 2020, v Športni dvorani Slovenske Konjice.

Darko Ratajc

župan Občine Slovenske Konjice

Laura Krančan

direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice