Vlada Republike Slovenije je z namenom postopnega sproščanja ukrepov, ki so nastali zaradi situacije z epidemijo koronavirusa, dne 16. 4. 2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V odloku Vlade RS katerem je razvidno, da je datum možnosti odprtja določenih športnih objektov ponedeljek, 20. 4. 2020.

V razlagi odloka Vlade RS so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih ter namenjena izključno splošni javnosti za namen rekreativne športne dejavnosti prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov tekmovalcev. Zakon o športu sicer določa pojem »športna rekreacija, kot različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave«, verjamemo pa da to ne pomeni, da v pomenu cilja odloka športne dejavnost ne smejo izvajati tudi tekmovalci – registrirani športniki, kategorizirani športniki, vrhunski športniki. Zaupamo, da smisel odloka ni ločevati aktivnosti oseb, ki so rekreativci ali tekmovalci, temveč zaščita zdravja pod pogoji odloka. To pa z vidika namena in logičnega razumevanja pomeni, da lahko športno dejavnost izvajajo vsi, če ima taka dejavnost individualni značaj oz. če pri izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.

Kar se tiče omejitve gibanja med občinami, je ta še v veljavi in so prehodi med občinami možni pod določenimi pogoji.

Odredba o zaprtju javnih igrišč na območju občine Slovenske Konjice z dne 19. 3. 2020 je še vedno v veljavi, glede omilitve ali preklica slednje pa se striktno upošteva v tistem trenutku veljavne uredbe in odloke Vlade RS.

Za občino Slovenske Konjice to pomeni, da se lahko z 20. 4. 2020 odprejo in dajo v uporabo zgolj igrišča za tenis, golf, balinanje ter parkovne javne površine za izvajanje individualnih aktivnosti, skladnih z odloki in odredbami.

Za dodatna pojasnila smo na voljo na elektronskem naslovu info@sport-konjice.si.