Spoštovani!

V sklopu projekta Mladi ZA šport v Slovenskih Konjicah vas vabimo na zaključno srečanje in predstavitev predlogov športnih vsebin in infrastrukture.

Zaključno srečanje in predstavitev bo

v sredo, 17. 06. 2020, ob 10.00,

v Mladinskem centru Dravinjske doline

(Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice).

Po predstavitvi bo organizirano druženje in pogostitev za prisotne.

Prosimo, da udeležbo potrdite na e-naslov laura.krancan@sport-konjice.si do 15. 06. 2020.

O IZVEDBI PROJEKTA

Projekt: Mladi ZA šport v Slovenskih Konjicah

Razpis: Erasmus+: Mladi v akciji

Izvedba projekta: 1. 9. 2019 – 1. 7. 2020

Namen projekta: Pričeti s strukturiranim pristopom k reševanju športne neaktivacije mladih v lokalni skupnosti.

Cilj 1: Pripraviti definirane in končne ukrepe, ki bodo umeščeni v pomemben dokument na lokalni ravni; Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice.

Cilj 2: Analizirati dejansko vključenost mladih med 15. in 29. letom v športne aktivnosti (rekreativni, kakovostni in vrhunski šport) v občini Slovenske Konjice.

V projektno partnerstvo so vključeni Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Mladinski center Dravinjske doline, Občina Slovenske Konjice, Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mladinski svet občine Slovenske Konjice, Klub dijakov Dravinjske doline, Klub študentov Dravinjske doline ter Zavod za šport Slovenske Konjice.

S projektnimi aktivnosti smo pričeli v septembru 2019. Opravili smo raziskavo potreb mladih na področju športa, organizirali tematsko obarvana srečanja, preko katerih so mladi dobili dodatna znanja in informacije o pomenu gibanja. Večina srečanj je bila izvedena v živo, delno smo se posluževali e-srečanj. Mladi so tako sodelovali na predstavitvi analize, predstavljena so bila športna društva iz Slovenskih Konjic, poslušali so dve strokovni predavanji. Po pridobljenih informacijah so v mesecu februarju mladi dobili glavno vlogo v projektu ter začeli snovati predloge za vsebinsko in infrastrukturno nadgradnjo športa v občini Slovenske Konjice. Svoje predloge bodo imeli priložnost predstaviti na zaključnem srečanju, kjer bodo tudi izbrali tisti predlog, ki bo umeščeno v Strategijo razvoja športa občine Slovenske Konjice.

V projektu je aktivno sodelovalo preko 30 mladih, za potrebe projektnih aktivnosti pa smo v projekt zajeli lokalna športna društva in preko 800 občanov.  


Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina projekta odraža izključno stališča avtorjev. Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih projekt vsebuje.