V juniju 2020 je Občina Slovenske Konjice zaključila z obnovo spodnjega košarkarskega igrišča in tribun v ŠRC Park. V zadnjem letu so se v parku obnovile tribune in škarpa ob tenis igriščih, postavila se je sodobna in varčna razsvetljava. V juliju načrtujemo še zaključek obnovitvenih del javnih sanitarij, za leti 2021 in 2022 pa ureditev zgornjega košarkarskega igrišča in igrišča za hokej.

Sodobna razsvetljava košarkarskih igrišč uporabnikom ponovno nudi možnost športanja v večernih urah. Razsvetljava deluje na senzorje, prižge se, ko uporabnik stopi na igrišče, ob 22. uri pa ugasne.

Želimo si, da park čimprej zaživi, tako s športnimi, rekreativnimi kot tudi družabnimi dejavnostmi.