Na podlagi Pravilnika o imenovanju predstavnikov športnih klubov in društev v Svetu Zavoda za šport Slovenske Konjice (21. 04. 2020), sklepa Svet zavoda za mandatno obdobje 2016 – 2020 z dne 21. 09. 2020 za pričetek postopka imenovanja oziroma izvolitve članov sveta Zavoda za šport za mandatno obdobje 2020 – 2024, Razpisa volitev predstavnikov športnih društev oziroma zainteresirane javnosti z dne 23. 09. 2020 ter zasedanja Komisije dne 06. 10. 2020 Komisija za imenovanje objavlja

POZIV K GLASOVANJU

Volilno pravico imajo športna društva, ki so v zadnjem letu pred volitvami (2019) prejemala sredstva za izvajanje letnega programa športa. Ta svojo volilno pravico uveljavljajo po svojem elektorju, ki je predsednik društva. Seznam športnih društev z volilno pravico je pripravil Zavod za šport Slovenske Konjice na podlagi vpogleda v seznam prejemnikov sredstev za izvajanje letnega programa športa. Vsak elektor ima 1 glas. Komisija elektorjem preko e-pošte pošlje poziv k glasovanju, ki mora imeti določen 8 dnevni rok za glasovanje in vsebuje glasovnico, se objavi tudi na spletni strani zavoda in oglasni deski zavoda.

Glasovanje poteka od srede, 07. 10. 2020 do četrtka, 15. 10. 2020.

Elektorji lahko glasovnico oddajo ali priporočeno pošljejo v zaprti kuverti na naslov Zavod za šport Slovenske Konjice, Šolska 3a, 3210 Slovenske Konjice.

Komisija po izvedbi volitev evidentira vse prejete glasovnice tako, da v seznam športnih društev z volilno pravico zabeleži, kdo je glasoval in ali je glasovnica veljavna, kot izhaja iz navodil za glasovanje ter ali je pravočasno oddana. Na podlagi vseh pravočasno prejetih in pravilno oddanih veljavnih glasovnic Komisija ugotovi skupno število elektorjev, ki so glasovali.

Nato prešteje, koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

Za člana Sveta zavoda sta potrjena dva kandidata, ki prejmeta največ glasov. V primeru, da več kandidatov prejme enako število glasov, se opravi žreb.

Odločitev Komisija posreduje Svetu zavoda.

Predsednik Komisije za imenovanje

Davorin Bauman