Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežke na področju športa v letu 2022 v naslednjih kategorijah:

  • najboljšega športnika, športnico;
  • najboljšega športnika, športnico, kolektiv s področja športa invalidov;
  • najboljši športni kolektiv (moški, ženski);
  • posebne dosežke – za šport otrok in mladine;
  • perspektivne športnike, športnice;
  • najuspešnejše in zaslužne športne delavce, delavke;
  • jubileje športnih društev;
  • rekreativne dosežke;
  • nagrado župana za promocijo občine Slovenske Konjice preko športa.

Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2022.

Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate tukaj.

Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je petek, 10. februar 2023. Predloge vnesite v obrazec spodaj,

dodajte potrebne priloge ter pošljite na naslov:

Zavod za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice

ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.

Glede izvedbe podelitve priznanj za uspehe dosežene na področju športa za leto 2022 vas bomo obvestili naknadno.

Darko Ratajc

župan Občine Slovenske Konjice

Anton Noner

podpredsednik Športne zveze občine Slovenske Konjice

Laura Krančan

direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice