Zavod za šport Slovenske Konjice (ZZŠSK) je javni zavod, ki na območju lokalne skupnosti in tudi širše okoliške občine, regija) deluje na področju športa tako tehnično (vzdrževanje, upravljanje), kot tudi vsebinsko. Naš vsebinski del se odlično dopolnjuje z delovanjem 40 športnih društev, s katerimi sodelujemo in jih koordiniramo. Športne pedagoge, delavce v športu ter trenerje spodbujamo k usposabljanjem, nadgrajevanju znanj ter posledično tudi k temu, da v lokalno skupnost prinašajo
nove ideje, projekte; nadgrajujejo kvaliteto športa v lokalni skupnosti. Večinoma trenutno vse to poteka na nacionalni ravni, imamo pa velik interes prenesti tudi dobre prakse, znanja in izkušnje iz tujine. Za projekt smo se prijavili, ker v mobilnostih vidimo velik izziv in možnost izboljšanja kvalitete ter raznolikosti našega dela.

Projekt se izvaja od julija 2023 do junija 2024.

Glavni namen projekta ŠPORT GOR je omogočiti mobilnost in nadgradnjo znanj osebja na področju športa (torej trenerjem, članom športnih društev, voditeljev društev in drugih športnih delavcev) v naši občini. Na podlagi preteklih izkušenj iz programa Erasmus + (organizacij s katerimi smo že vzpostavili uspešna sodelovanja ter poznamo njihovo delovanje) ter poznanstev, ki jih imajo naša športna društva smo kontaktirali 5 organizacij v EU in se dogovorili za možnost opazovanja (job shadowing) ter sledenj na delovnem mestu za 10 oseb. Vključeni bodo delo v posamični organizaciji spremljali 3 do 12 dni.

Cilji projekta:

  • Izboljšati kompetence in kvalifikacije osebja na področju športa (vključiti 10 oseb, ki so lokalno vključene v športne aktivnosti (trenerji, športni pedagogi, osebje športnih organizacij), predstavitev dobrih praks v tujini, nadgradnja kompetenc in znanj in prenos le teh v domače okolje v vsaj 4 različnih športnih panogah (šah, atletika, smučanje, košarka))Krepitev zmogljivosti in razvoja športnih organizacij (vključiti in povezati vsaj 10 športnih organizacij
  • krepitev mreže športnih organizacij na lokalni ravni, spoznavanje organizacij med sabo; nadgradnja sodelovanja (organizacija medsebojnih srečanj, prijava ter izvajanje novih skupnih projektov, prenosi dobrih praks)
  • Poznavanje in uporaba programa Erasmus+ (udeleženci in člani športnih društev poznajo osnove programa Erasmus+ in ga vidijo kot orodje za nadgradnjo njihovega dela, vzpostavitev novih partnerstev ter izvajanje novih projektov)


Aktivnosti:

  1. Italija – Pink BARI
  2. Nemčija – Slovensko kulturno športno društvo Bled – Essen e. V.
  3. Švedska – VÄXJÖ SCHACKKLUBB
  4. Poljska – Klub Sportowy Beniaminek 03
  5. Hrvaška – Triatlon klub TNT Zadar

Izvedenih bo 10 mobilnosti – obdobja opazovanja, v 5 različnih športnih organizacijah. Mobilnosti bodo potekale 3-12 dni. Gre za pokrivanje več spektrov športa: delovanje športnih društev, programi treningov, specifične vaje, promocija društev in športne aktivacije, povezovanje javne sfere in športa, spodbujanje športne aktivacije na lokalni ravni, priprava in izvedba dogodkov.
Kot zelo pomemben del projekta vidimo tudi deljenje rezultatov širše na lokalni in nacionalni ravni.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+, natančneje gre za Mobilnost osebja na področju športa (KA182). Več o programu najdete tukaj: https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/erasmus/erasmus-ka1/mobilnost-sportnih-trenerjev-in-osebja/