Športnik leta 2015

Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljata

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2015

Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežke na področju športa v letu 2015 v naslednjih kategorijah:

  • najboljši športnik, športnica,
  • najboljši športni kolektiv,
  • posebni dosežki – za šport otrok in mladine,
  • perspektivni športniki (do 16. let),
  • najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev,
  • rekreativni dosežki.

Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2015.

Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate na povezavi Pravilnik za športna priznanja.

Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je petek, 15. januar 2016. Pisne predloge pošljite na naslov:

Zavod za šport Slovenske Konjice,
Šolska ulica 3a,
3210 Slovenske Konjice

ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.

Matej Šretl, direktor Zavoda za Šport Slovenske Konjice
Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice

 

pdf-icon