Odmera dohodnine za leto 2014

Zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti bodo torej morali voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih razvidov (evidenc) sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune.

Zaradi specifičnosti računovodstva na področju osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je MKO pred uvedbo obveznega računovodstva v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s področja računovodenja in kmetijstva, pripravilo Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt (v nadaljevanju: Navodilo), v okviru sprejetih računovodskih standardov ter pripravilo priporočeni kontni načrt tako, da bo mogoče zagotoviti z zbranimi podatki poročilo po predpisani metodologiji FADN.

Navodila vključujejo naslednje vsebine:

1.Strokovna pravila za vodenje računovodstva na kmetijah

2.Povezovanje kontnega načrta za vodenje računovodstva na kmetijah s kontnim načrtom FADN 3.Predstavitev načrtno izbranih istovrstnih poslovnih dogodkov v organizaciji (na kmetiji) in njihovo računovodsko knjiženje 4.Sestavljanje predpisanih računovodskih izkazov za potrebe zunanjega poročanja ter podrobno računovodsko predračunavanje in analiziranje računovodskih podatkov za potrebe notranjih uporabnikov

5.Davčni obračuni

Objavljeno Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom vključuje tudi redakcijsko popravljeni prilogi:

Dopolnitve Navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti z vzpostavitvijo povezave med FADN in davčnim knjigovodstvom in temu ustrezen kontni načrt.

Aktualno

advertisement