Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljata

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2014

Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežke na področju športa v letu 2014 v naslednjih kategorijah:

  • najboljši športnik, športnica,
  • najboljši športni kolektiv,
  • posebni dosežki – za šport otrok in mladine,
  • perspektivni športniki (do 16. let),
  • najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev,
  • rekreativni dosežki.

Več informacij …