Naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS, št. 91/2015) vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Oddaja ponudb: 21.2.2017 do 12.00 ure.
Odpiranje ponudb: 21.2.2017 ob 13.00 uri.

Dokumentacija se nahaja na priloženi povezavi.

Dokumentacija