Občina Slovenske Konjice in Zavod za šport Slovenske Konjice objavljata

Razpis za priznanja za uspehe dosežene na področju športa za leto 2018

 

Priznanja se dodeljujejo za pomembne dosežk e na področju športa v letu 2018 v naslednjih kategorijah:

  • najboljši športnik, športnica,
  • najboljši športni kolektiv,
  • posebni dosežki – za šport otrok in mladine,
  • perspektivni športniki (do 16. let),
  • najuspešnejši in zaslužni športni delavci ter jubileji športnih društev,
  • rekreativni dosežki.

 

Predlog mora vsebovati osnovne podatke predlagatelja in kandidata, predlagano priznanje ter utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezniki, organizacije, klubi, društva ter krajevne skupnosti. Predlogi se naj nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju koledarskega leta 2018.

Pravilnik za podeljevanje priznanj si lahko ogledate na povezavi Pravilnik za športna priznanja.

Rok za predložitev pisnih predlogov z utemeljitvijo je sreda, 30. januar 2019. Pisne predloge pošljite na naslov:

 

Zavod za šport Slovenske Konjice
Šolska ulica 3a
3210 Slovenske Konjice

ali elektronski naslov: info@sport-konjice.si.

 

Prireditev Športnik leta 2018 bo v torek, 05. 03. 2019, v Športni dvorani Slovenske Konjice.
 

Darko Ratajc

župan Občine Slovenske Konjice

 

Laura Krančan

direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice