Spoštovani,

ključne informacije o koronavirusu in povezave so objavljene na spletni strani občine Slovenske Konjice in se sproti dopolnjujejo.

Na Zavodu za šport Slovenske Konjice se aktivnosti izvajajo v skladu s priporočili. Prav tako sodelujemo z lokalnimi športnimi društvi in jih o preventivnih aktivnostih obveščamo in nudimo potrebno podporo.

https://www.slovenskekonjice.si/objava/247969