ZARADI VAŠE VARNOSTI UPORABA JAVNIH OTROŠKIH IGRIŠČ IN ŠPORTNIH POVRŠIN NI DOVOLJENA.

Dne 19. 03. 2020 je Občina Slovenske Konjice sprejela Odredbo o zaprtju javnih igrišč na območju Občine Slovenske Konjice. S tem navodilom Občina Slovenske Konjice kot lastnik objektov z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno zapira vsa javna otroška ter druga športna igrišča na območju občine Slovenske Konjice in prepove njihovo uporabo in zadrževanje na le-teh.